Implementatie Omgevingswet

Voor verschillende organisaties heb ik een impactanalyse van de Omgevingswet gemaakt. Daarnaast ook een opzet van de gewenste tussenproducten op weg naar de Omgevingswet.

Lees verder

Tien misverstanden rond het exploitatieplan

Sinds 2005 zijn er vele kritiekpunten op de afdeling grondexploitatie van de Wro in de literatuur naar voren gebracht. Sommige met reden.

Lees verder

Grondexploitatie in de Omgevingswet

Hoewel de Omgevingswet een veel bredere reikwijdte heeft dan de Wet ruimtelijke ordening, is de afdeling grondexploitatie in de Omgevingswet gepromoveerd tot hoofdstuk grondexploit