Cursussen

Ik verzorg cursussen en in-company trainingen over de Omgevingswet. Recente voorbeelden zijn in-companybijeenkomsten voor gemeenten voor medewerkers ruimtelijke ordening, grondbeleid en vergunningverlening, met een nadruk op de gevolgen voor de gemeente ne de werkprocessen.
Daarnaast geef ik cursussen over grondbeleid en de grondbeleidsinstrumenten, vooral de regeling voor grondexploitatie.

Concrete voorbeelden:

  • Gevolgen van de Omgevingswet
  • Actualiteiten afdeling grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening
  • Water en grondexploitatie
  • Duurzaamheid en grondbeleid
  • Hoe kan een gemeente organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie vormgeven?
  • Grondexploitatie onder de nieuwe Omgevingswet
  • Gebiedsontwikkeling onder de nieuwe Omgevingswet
  • Wat kan er met het omgevingsplan?