Over ons

portret_vanSandick_webVan Sandick Advies is in juni 2014 opgericht door H.W. van Sandick.

H. W. (Hendrik) van Sandick
Geboren: 3 juni 1960
Gehuwd, twee kinderen

Werkervaring:
Sinds juni 2014 Van Sandick Advies, grondbeleid en omgevingsrecht.

2011- 2014
senior beleidsmedewerker Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Ruimte en Water, directie Eenvoudig Beter (Omgevingswet).
– meewerken aan de Omgevingswet (hoofdstuk grondexploitatie, omgevingsplan, uitnodigingsplanologie, hoofdstuk financiĆ«le bepalingen, vermindering onderzoekslasten);
– aanpassen wettelijke instrumenten grondbeleid: afdeling grondexploitatie Wro, stedelijke herstructurering, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigeningswet.

2000-2011
senior beleidsmedewerker Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Ruimte, directie Nationale Ruimtelijke Ordening
opstellen van Grondexploitatiewet, ontwerp ministeriƫle regeling plankosten exploitatieplan, reparatie Wet voorkeursrecht gemeenten, onderdelen Crisis- en herstelwet, meewerken aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning), adviseur grondbeleid, opstellen en onderhandelen over pps-contracten.

-2000
projectleider stadsvernieuwing/juridisch beleidsmedewerker RO bij de gemeente Leiden
projectleider diverse bouwlocaties, opstellen structuurvisie, opstellen bestemmingsplannen, juridische procedures bouwplannen, bestemmingsplannen en planschade

-1993
jurist bij VHP/BDG Stedebouwkundigen, Architecten & Ingenieurs te Rotterdam
o.a opstellen stadsvernieuwings- en bestemmingsplannen, vergunningtrajecten energiecentrales

1990-1991
projectmedewerker voor de integrale sanering en ontwikkeling van de Hollandsche IJssel bij de Provincie Zuid-Holland

-1990
jurist (bestemmingsplantoetser) bij de Provincie Zuid-Holland

1989
doctoraal rechten, staatkundige richting, juridisch-bestuurswetenschappelijk, Rijksuniversiteit Leiden

1985
doctoraal bedrijfskunde in de richting organisatie-advies- en ontwikkeling, Erasmus Universiteit Rotterdam

Sinds 2005 cursussen en in-company trainingen over de Grondexploitatiewet, onteigening en voorkeursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Waterwet en Omgevingswet.

redacteur Handboek Grondzaken
eindredacteur Handreiking Grondexploitatiewet
auteur diverse juridische artikelen