Op allerlei manieren ben ik betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en de verdere uitwerking van het stelsel. Ik maak verordeningen en besluiten, zoals een participatieverordening, verordening adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, legesverordening, nadeelcompensatieverordening, delegatiebesluit, en mandaatbesluit, en nota’s grondbeleid en financiĆ«le bijdragen, Aan de wet zelf heb ik gewerkt bij het Ministerie van BZK en voorts als projectleider implementatie bij een gemeente. Daarnaast doe ik vele adviesopdrachten voor vooral gemeenten. U kunt me ook bellen voor het opstellen van een exploitatieplan, nu de Omgevingswet weer is uitgesteld.