Cursussen

Ik verzorg cursussen en in-company trainingen over de Omgevingswet. Recente voorbeelden zijn in-companybijeenkomsten voor gemeenten voor medewerkers ruimtelijke ordening, grondbeleid, vergunningverlening of stedelijk beheer, met een nadruk op de gevolgen voor de gemeente ne de werkprocessen.
Daarnaast geef ik cursussen over grondbeleid en de grondbeleidsinstrumenten, vooral de regeling voor grondexploitatie, en over stedelijke herverkaveling.

Recent gegeven of nu aangeboden door cursusorganisatie:

  • Gevolgen van de Omgevingswet
  • Actualiteiten afdeling grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening
  • Water en de Omgevingswet/li>
  • Wro en gebiedontwikkeling
  • Grondbeleid onder de nieuwe Omgevingswet
  • Grondexploitatie onder de nieuwe Omgevingswet
  • Stedelijk beheer en Omgevingswet
  • Stedelijke herverkaveling