Vijf tips voor de gemeente over de Omgevingswet

Benut de kans om de bestemmingsregels te integreren en maak gebruik van de mogelijkheden van het omgevingsplan voor integratie van erfgoed, milieu en andere regels voor de fysieke leefomgeving. Dat maakt ook voor de gemeentelijke medewerkers de uitvoering van de wet een stuk eenvoudiger.

Bij een omgevingsvergunning voor afwijking van het omgevingsplan zal in de meeste gevallen niet voorzien worden in een zienswijzeprocedure. Als er belangen van derden spelen, kan vaak toch voor een zienswijzemogelijkheid worden gezorgd door toepassing van de coördinatieprocedure.

Maak als gemeenteraad vooraf beleid voor afwijkingen van het omgevingsplan via omgevingsvergunningen, met name voor ruimtelijke ordening. De raad krijgt namelijk geen advies, instemming of verklaring van geen bedenkingen, maar wordt slechts in kennis gesteld van aanvragen.

Neem tijdig een besluit over de herziening van (onder)delen van het omgevingsplan aan burgemeester en wethouders.

Stem de inspraak- of participatieverordening af op de Omgevingswet.